Objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing